Společenská odpovědnost společnosti (CSR)

Skupina společností NICHIAS si cení svého vztahu nejen se zákazníky, dodavateli, akcionáři, investory a zaměstnanci, ale také se společností a místními komunitami obecně. Abychom budovali lepší vztahy se všemi zainteresovanými stranami, provádíme příslušné aktivity v oblasti Společenské odpovědnosti společnosti (CSR).

Více detailů najdete na:
https://www.nichiascorp.com/nichias-E/csr_environment/index.html