Whistleblowing

Systém ochrany oznamovatelů porušení právních předpisů

V souladu se zněním směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možné takové oznámení učinit zasláním vyplněného Formuláře pro podání Oznámení o Porušení pravidel (Formulář je možné stáhnout ve formátu docx zde) na adresu whistleblowing@nichias.cz nebo využít možnost vyplnění elektronického interaktivního formuláře níže.

    Formulář pro podání Oznámení o Porušení pravidel podle Vnitřního předpisu o ochraně oznamovatelů společnosti NICHIAS AUTOPARTS EUROPE, a.s.

    Údaje Oznamovatele

    Pole označená * jsou povinná.

    Uveďte všechny skutečnosti týkající se Porušení pravidel, kterých se Vaše Oznámení týká, včetně uvedení údajů konkrétních osob, kterých se Porušení pravidel týká, a označení případných důkazů:

    V případě žádosti o vyrozumění o přijetí Oznámení nebo závěru posouzení Oznámení je zapotřebí vyplnit alespoň jedno z polí označených **.